by

EURATEX - DARK OXID I

EURATEX - DARK OXID I

EuraTex Fine HDP 2L
Dark Oxid I

E-70-02-F-002358.00

Gloss level: ultra matte - 0 Gloss Units